documenten
onderwerpen zeeuwskenniscentrum 

Multifunctionele centra en cultuurhuizen. 

De laatste jaren bouwen gemeenten vaak verzamelgebouwen voor meerdere doeleinden, zoals kinderdagverblijven, theater, bibliotheek en de lokale verenigingen. Een mfa heeft als doel om het maatschappelijk dienstenaanbod voor een dorp, wijk of buurt op een centrale plek te bundelen. Het voordeel hiervan is dat niet iedere gebruiker zijn eigen gebouw heeft, maar dat in één gebouw iedere gebruiker zijn activiteiten kan uitvoeren. Dat vraagt ook om speciale oplossingen voor het beheer en de exploitatie van deze multifunctionele centra en cultuurhuizen. Er is een dynamisch verhuur van de verschillende ruimten, waarbij naast het verhuur ook de toegang tot deze ruimten en bergingen geregeld dienen te worden. Vaak is er ook nog een centrale horeca, die gebruikt wordt voor eten en drinken en de verhuur van arrangementen.

Samenwerking en beheer in multifunctionele centra met brede scholen, zorg en welzijn. Het multifunctionele gebruik dient om inhoudelijke afstemming en samenwerking tussen de verschillende organisaties te ondersteunen. Door functies of ruimten te delen, kunnen groepen gebruikers met elkaar in contact komen. Ontmoeting en integratie zijn uitgangspunten van vrijwel elk multifunctioneel opgezet project. Een zelfde idee heeft ook geleid tot de vorming van brede scholen.

Een aantal voorbeelden van mfc's vindt u in het document "Hoe functioneert multifunctioneel?" dat u hieronder vindt. Het onderzoek werd uitgevoerd in de gemeente Noordoostpolder i.s.m de provincie Flevoland.

Het Platform Dorpshuizen Noord-Holland heeft een publicatie gemaakt 'Dorpshuizenbeleid op maat, een handreiking voor gemeenten' In de publicatie worden gemeenten gestimuleerd de omgang met hun dorpshuizen tegen het licht te houden. Er staan aanbevelingen in voor een beleid op maat, passend in elke voorkomende situatie. Zie onderstaand document.

www.dorpshuizen.nl heeft een overzicht van provinciale koepels van dorpshuizen. U vindt daar een zeer complete vraagbaak. Dit is landelijke verzamelplaats voor alle relevante informatie rond bestuur en beheer van dorpshuizen, buurthuizen, multifunctionele centra. Vraagbaak dorpshuizen

www.doarpswurk.nl Stichting Doarpswurk is een onafhankelijke professionele organisatie gericht op realisatie en behoud van duurzame leefkwaliteit in dorpen op het Friese platteland.

Groninger dorpen heeft een uitgebreide informatiesite met de navolgende onderwerpen.

  • Ondernemingsplannen
  • Landelijke belangenbehartiging. Platform Dorpshuizen, onderdeel van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK)
  • Drank en horecawet

Hieronder vindt u de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde modelverordening Drank- en Horecawet en bijbehorende ledenbrief.

Nieuwe modelverordening Drank- en Horecawet en Bijlage, wijziging modelverordening DHW

Zeeuws Kenniscentrum vrijwilligerswerk 

Klik op de afbeeldig.

 

 

    Documenten - Klik op de thumbnail van het document